Başarılı Stratejik Planlama İçin 10 Adım

Kurumların uzun dönemde yaşamlarını devam ettirebilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak ortalamanın üzerinde kar elde edebilmesi için Stratejik Planlama önemli bir yönetim yaklaşımıdır. Bain & Company’nin çeşitli dönemlerde CEO’larla yaptığı ve kullanılan en önemli yönetim araçlarının neler olduğu araştırmasına[1] göre stratejik planlama, son on beş yılda ilk üç sırada yerini korurken, 2017 yılında ise birinci sırada […]

Stratejik Düşünme

Gerek araştırmalara gerekse iş hayatındaki uygulamalara baktığımızda; stratejik düşüncenin üst düzey yöneticilerde aranan en önemli yetkinlikler arasında olduğunu görüyoruz. Dünyadaki hızlı değişimlere de bağlı olarak yöneticilerin seçenekler arasında akıllıca tercihler yapması, kaynakları geçmişe göre daha etkin ve verimli kullanmaları gerektiğinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bunun için de “Stratejik Düşünme” becerisinin kazanılması ve […]

İş Hayatında Duygusal Zekâ (EQ)

Dünyadaki çoğu insan başarı peşinde koşuyor. Kimi ticari, kimi siyasi, kimileri akademik başarı peşindeyken; kimileri de kariyerinde gelebileceği en üst seviyeyi bir başarı olarak tanımlıyor. Herkes gibi ben de eğitim sisteminin içerisinde eğitim hayatım boyunca yüksek not almak, yüksek puanlar elde ederek mümkün olan en iyi okullara eğitim almak için “tıpkı bir yarış atı” gibi koştum. […]

Liderlikte Karizma

Sadece son yılların değil, belki de insanlık tarihinin en çok konuşulan, üzerinde en çok kafa yorulan belki de en çok yazıp çizilen konularının başındadır liderlik meselesi. İnsanlar eski zamanlardan beri topluluk halinde yaşamış, her zaman o gün adına lider denmese de bir yol gösterene ihtiyaç duymuşlardır. Kabilelerden askeri yapılara, sivil toplum kuruluşlarından şirket yönetimlerine veya  […]

Kurumsal Akademiler Neden Gerekli?

Çoğumuz okul bittikten sonra diplomayı duvara asıp, aradan yıllar geçmiş olsa bile diploması ile övünmeye devam ediyor. Fakat yeni dünya düzeninde artık çok farklı olacak.  Artık üniversite diplomalarımız kariyer merdivenlerini çıkarken tek başına yeterli olmayacak. Hele bir de YÖK’ün 2022’de üniversiteye giriş sınavında baraj uygulamasını kaldırması da buna tam tuz biber ekecek diyebiliriz. Diğer yandan […]

Stratejik İnovasyon İçin Kurum İçi Girişimcilik

Uzun bir süredir iş dünyasının gündeminde girişimcilik, inovasyon, start-up gibi kavramları sık duyar olduk. Globalde yapılan araştırmalar; bundan 60 yıl öncesine kadar bir şirketin S&P 500 listesinde kalma süresinin 61 yıl iken, 1995’te 29’a, 2017’de ise 22 yıla kadar düştüğünü gösteriyor. Diğer yandan Deloitte tarafından yapılan bir araştırmaya göre 1955’te Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin %88’nin […]

Strateji Gözlüğünden Kazakistan Analizi – Pestel Analizi

Pestel Analizi, Stratejik Yönetim araçlarından bir tanesidir. Özellikle uluslararası iş stratejileri belirlemede kullanılan PESTEL analizi; İngilizce’de Siyasal (Political), Ekonomik (Economic), Sosyal (Social), Teknolojik (Technological), Çevresel (Environmental) ve Yasal (Legal) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir metotsal yaklaşımdır.

LCWaikiki’nin Online Pazar Yerlerinden Çıkmasının Stratejik Analizi

Geçen hafta LCWaikiki Yönetim Kurulu Başklanı Sn. Vahap KÜÇÜK’ün Dünya Gazetesi’ne verdiği mülakatta LCWaikiki’nin online pazaryerlerinden çekildiğini okuduk. Bu haber sadece bir karar haberi midir? Yoksa perakende sektöründeki oyunun kurallarına yönelik yeni bir akımın ayak sesleri midir? İlk şirketim olan ve iş hayatı okulum olarak tanımladığım LCWaikiki’ de Sn. Vahap KÜÇÜK’ e doğrudan bağlı çalışma ve […]

Kurumsal SWOT Analizi

Türkçe’de GZFT Analizi olarak bilinen SWOT analizi, 1960’larda Harvard Üniversitesi’nde profesör olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiş kullanışlı bir yönetim aracıdır. Bu analiz modelinin, stratejik planlama sürecinin en bilinen, en meşhur belki de en basit tekniklerinden biri olduğu da söylenebilir.