Liderlik

21. yy yetkinliklerine baktığımızda liderlik özellikleri sadece CEO veya C-level yöneticilerde değil, bir takımın başındaki kişide dahi olması gerekir. Bu yaklaşıma paralel olarak, çalışanların liderlik yetkinliklerini keşfetmek ve geliştirmek için evrensel yönetim yaklaşımlarıyla gelişim odaklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu düşünceden hareketle, liderlik konusunda aşağıdaki konu başlıklarına odaklanmak gerekir:

  • Stratejilerin İhtiyacı Olan ve Kuruma Özel Liderlik Modelinin Kurgulanması
  • Birebir Liderlik ve Yönetici Koçluğu/Mentorluğu
  • Stratejik veya Dönüşümsel Liderlik Uygulaması
  • Veliaht (Yeni Nesil Şirket Lideri) Liderlik Gelişimi