Kurumsal Gelişim

Dünyadaki değişimlere bağlı olarak işletmeler iş modellerinde, iş yapma şekillerinde, sistem veya organizasyonlarında değişiklikler yapmak zorunda kalabilir. Bu kimi zaman organizasyon yapısının dönüşümü, kimi zaman kültürün dönüşümü kimi zaman da dijital veya teknolojik dönüşüm olarak kendisini gösterir.

İşletmelerin büyüme sürecinde kurumsal yönetim yapılarının güçlendirilmesi, gelişim alanlarının tespiti, gelişim projelerinin belirlenerek işletmelerde kurumsal olgunun daha yüksek seviyelere getirilmesi için aşağıdaki konulara yoğunlaşmak gerekir:

  • Kurumsal Olgunluk Analizinin Yapılması ve Raporlanması
  • Kurumsal SWOT (GZFT) Analizinin Yapılması ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
  • Yeniden Yapılanma ve Değişim Projelerinin Yönetimi
  • Kurumsal Akademi ve Eğitim Sistemlerinin Kurulması