about

Dr. Kamil BAYAR

Stratejik Yönetim Danışmanı,
VIA Consulting Kurucusu, Eğitmen

İş dünyasına; kurumsal yönetim, stratejik yönetim, liderlik konularında “Strateji ve Yönetim Danışmanlığı” hizmeti sunan Dr. Kamil BAYAR, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından İşletme Yöneticiliği’nde yüksek lisans yapan BAYAR, Yönetim-Organizasyon alanında, “Stratejik Planlama Gerekliliklerinin Algılanan Örgütsel Performans Üzerine Etkisinde Etkin Yönetim Uygulamalarının Rolünün İncelenmesi” konulu teziyle doktorasını tamamladı.

Günümüz şirketlerini, stratejik ve yönetimsel açıdan hem işveren hem de çalışan perspektifiyle geniş bir pencereden değerlendirme tecrübesine sahip olan BAYAR, profesyonel iş hayatında; perakende yönetimi, planlama, satış, pazarlama ve marka stratejileri geliştirme ve kurumsallaşma projelerinin yönetimi gibi alanlara odaklandı. Dr. Kamil BAYAR, farklı ölçekteki kurumsal şirketlerin stratejik ve operasyonel büyüme süreçlerine danışman olarak destek oldu.

Halen yurt içindeki orta ve büyük ölçekli firmalara işletme yönetimi, iş stratejileri belirleme, stratejik planlama, kurumsal yönetim yapı ve sistemleri kurma, perakende stratejileri belirleme gibi alanlarda danışmanlık yapan BAYAR, aynı zamanda Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkelerindeki Türk ve yabancı şirketlere de stratejik yatırım ve globalleşme stratejileri geliştirme konularında da hizmetler sunmaktadır.

Ülkemizin önde gelen özel şirketlerine ve kamu kurumlarına kurumsal yönetim, stratejik yönetim, stratejik karar alma, liderlik/yöneticilik eğitimleri ve uygulamalı çalıştaylar düzenleyen Dr. Kamil BAYAR, pek çok üniversite ve sivil toplum kuruluşunda düzenlenen programlarda konuşmacı/eğitmen olarak yer aldı.

2020 yılı itibariyle TÜBİTAK Tüsside‘nin Stratejik Yönetim Eğitmeni/Danışmanı olarak Türkiye’nin önde gelen şirketlerine “Stratejik Yönetim” alanında eğitmen, danışman ve mentor olarak hizmet veren Dr. Kamil BAYAR, kurucusu olduğu VIA Learning Academy’nin kurucu koordinatörü olarak şirketlere Kurumsal Akademi Kurulumu,  çalışan eğitim ve gelişim alanlarının tespiti ve yetkinlik gelişimi eğitimlerine de liderlik etmektedir.

İhtisas alanında teorik olarak edindiği evrensel yönetim ilkeleriyle pratikte elde ettiği deneyimleri harmanlayarak ülkemizin yönetim kültürü ve DNA’sına uygun bir şekilde hayata geçirmeyi önemseyen Dr. Kamil BAYAR, yenilikçi vizyonuyla Kurumsal Yönetim, Stratejik Yönetim, İş Stratejilerinin Tasarımı ve Uygulanması, Liderlik, Stratejik İnovasyon, Globalleşme Stratejileri, Aile Şirketlerinin Stratejik Dönüşümü ve Stratejik Lider Olarak Veliahtlar (Yeni Kuşak Patronlar) gibi konu başlıklarına odaklanmaktadır.

Mesleki birikimini sektörün gelecekteki genç temsilcilerine aktarmayı da önemseyen BAYAR, Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki “Stratejik Yönetim” derslerini de sürdürmektedir.  
İyi seviyede İngilizce bilen Dr. Kamil BAYAR evli ve bir çocuk babasıdır.