Edit

Payment Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

İşletmelere strateji belirleme, stratejik planlama, stratejilerin uygulanması ve stratejik kontrol süreçlerinin sistematik bir yaklaşımla yönetebilmeleri için destek oluyorum. Kültür, liderlik, kurumsal performans ile entegre stratejik yönetim model yaklaşımımla üst yönetimin zihnindeki stratejilerin tabana yayılmasını sağlarken işletme stratejileriyle kurum performansları arasında etkin bir entegrasyon sağlamaya yardımcı oluyorum.

Stratejik Planlama Danışmanlık Kapsamında Birlikte Neler Yaparız?

  • Şirketin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri (SWOT analizi) sistemli bir şekilde analiz ederiz.
  • İşletmenin ürünleri/hizmetleri, faaliyette bulunduğu sektörü, pazarı ve rakipleri analiz ederiz.
  • İşletmenin maddi ve maddi olmayan varlıkları analiz edilir ve temel yetenekleri belirleriz
  • Şirketin stratejileri belirlenir ve kısa-orta-uzun vadeli stratejik planları hazırlarız
  • Şirketin vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri net bir şekilde belirleriz
  • Portföy analizleri ve strateji haritaları oluşturularak vizyon-strateji entegrasyonu sağlarız
  • Balance Score Card (BSC) yaklaşımına göre kurumsal hedefler belirleriz
  • Teknolojik çözümler ışığında stratejik planların izleme ve kontrol sistemi önerileri geliştiririz.
  • Şirketin büyüme alanları, yatırımları ve temel performans göstergeleri (KPI) belirleriz.
  • Stratejik yatırım projelerinin dizaynı, ortaklıkları ve alım, satım süreçlerinde şirket adına etkin görevler üstlenebilirim.