STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

Kurumlara doğru stratejiler belirleme, stratejik plan hazırlama, stratejilerin etkin uygulanması ve stratejik kontrol süreçlerinin sistemli bir şekilde yönetilebilmesi için danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Danışmanlık hizmetlerimizin odağında; kurumsal kültür analizi, stratejik liderlik model kurgusu, kurumsal performans sistemiyle entegre stratejik yönetim modeli kurgulama yer alır. Bu hizmetlerle, üst yönetimin zihnindeki stratejilerin tabana yayılması, işletme stratejileri ile kurum performansları arasında etkin bir entegrasyon sağlanmasına yardımcı olunur.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Kapsamı

 • Kurumun üst yönetim beklentilerinin ve iş modelinin anlaşılması
 • Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerin (SWOT) analizi
 • Kurumun ürünlerinin/hizmetlerinin, faaliyette bulunduğu sektörün, pazarın ve rakiplerin analizi
 • Kurumun maddi ve maddi olmayan varlıklarının, temel yeteneklerin analizi
 • Kurumun paydaşları ve iş ortaklarıyla görüşmelerin yapılması
 • Kurumun stratejilerinin belirlenmesi ve kısa-orta-uzun vadeli stratejik planların hazırlanması
 • Şirketin misyonu, vizyonu, temel değerleri, stratejik amaçları ve hedeflerinin belirlenmesi
 • Portföy analizleri ve strateji haritaları oluşturularak vizyon-strateji entegrasyonu sağlanması
 • Balance Score Card (BSC) yaklaşımına göre kurumsal hedefler (KPI) sisteminin kurulması
 • Teknolojik çözümler ışığında stratejik planların izleme ve kontrol sistemi önerilerinin geliştirilmesi
 • Stratejik projelerin dizaynı, ortaklıklar, alım-satım süreçleri ve karar-destek mekanizmasında yer alınması
 • İhtiyaca göre stratejik planlama biriminin kurulması ve işleyiş mekanizmasının oluşturulması