Edit

Payment Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

STRATEJİK YÖNETİM

Amacım liderlerin daha iyi bir yönetim performansı sergilemeleri için stratejik yönetim metotlarını bir yönetim aracı olarak kullanmalarını sağlamak.  İşletmeyi, sektörü, rakipleri, yönetim beklentilerini ve işletme kültürünü anlayarak işe başlıyorum. Daha sonra yönetim ekipleriyle kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri belirliyor ve bunu bir plan haline getirerek uygulanmasına destek oluyorum. Bunları da danışmanlık, eğitim, workshoplar (çalıştaylar) aracılığıyla yapıyorum.

Dört farklı başlıkta sizlere destek olabiliyorum.

1- Stratejik Planlama Danışmanlığı

Fayda sağlayabilmem için işletmenin faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyonun dinamiklerini, işletme çalışanlarını, işletme liderlerini ve yönetim beklentilerini anlamam gerekiyor. Bu da belirli zaman dilimlerinde işletmede fiziksel olarak bulunmamı gerektiriyor. Daha sonra da şirketin ihtiacı olan stratejik planların hazırlanması, stratejinin formülasyonu, stratejilerin uygulanması ve kontrol süreçlerinin etkin bir yönetim aracı olması için sistemler kuruyorum. Ayrıca kurumun ihtiyacı varsa stratejik planlama biriminin oluşturulması veya yapılandırılması çalışmalarını da büyük bir keyifle yapıyorum.

İstanbul dışı şirketler başta olmak üzere bu desteği kimi zaman da uzaktan (online) şeklinde de çeşitlendirilebiliyorum.

Danışmanlık Kapsamı İçin Tıklayın:

 

2- Stratejik Yönetim Eğitimi

Stratejik yönetim metodolojilerini eğitim ve çalıştaylar aracılığı ile de aktarabiliyorum. Bunu şirket içerisinde, şirket dışındaki eğitim ortamlarında (otel, seminer salonu vb.) veya uzaktan eğitim (online) yöntemleri kullanarak yapıyorum..

Eğitimlerde yetişkin eğitimi yaklaşımları ışığında teorik çerçeveye, metotların anlatılmasına, örnek uygulamalara yer verilmesine ve eğimin mümkün olduğunca eğlenceli olmasına özen gösteriyorum.

Eğitim Kapsamı için Tıklayınız: 

3- Stratejik Liderlik Eğitimi

Stratejilerin hayata geçmesinde gerek duyulan liderlik modeli Stratejik Liderlik konularında çalışmalar yapıyorum. Kurumun ihtiyaç ve beklentilerine göre stratejik liderlik eğitimi veya stratejik liderlik yetkinliklerinin gelişimi için çalıştay (work-shop) lar düzenliyor, yöneticilerin yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyorum.