STRATEJİK YÖNETİM

Stratejik Yönetim, kurumların uzun dönemde yaşamlarını devam ettirebilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak ortalamanın üzerinde kâr elde edebilmesi için en önemli yönetim yaklaşımlarından biridir.

Stratejik düşünce ile başlayan Stratejik Yönetim süreci; stratejinin tasarımı, kurumun stratejik planlarının hazırlanması, hazırlanan stratejik planların uygulanması ve kontrolü olarak ele alınır; uzman bakış açısıyla iş liderlerine gereken yönetsel destekler verilir.

Stratejinin bir yönetim kültürü haline gelmesi için kurumun ihtiyacına göre aşağıdaki konu başlıkları üzerine yoğunlaşmak gerekir:

  • Stratejik Planlama
  • Stratejilerin Uygulanması
  • Misyon, Vizyon ve Değerler
  • Strateji Belirleme ve Stratejik Karar Alma
  • Kurumsal Hedefler Sisteminin Kurulması
  • Stratejik Yönetim
  • Stratejik Liderlik Modeli Uygulaması
  • Stratejik Planlama Biriminin Kurulması