Aile İşletmeleri Yönetimi

Dünyada oranı %90, Türkiye’de ise oranı %98’i bulan aile işletmelerinin yönetimi konusu ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Bugün Türkiye ekonomisinde milli gelirin %90’ını aile şirketleri üretmektedir. Bugün Türk aile işletmelerinin %38’i birinci, %47’si ikinci, %13’ü üçüncü ve %2’si de dördüncü kuşak temsilciler tarafından yönetilmektedir. Yani ülkemizde dördüncü kuşağa geçiş yapan şirket sayımız %2’leri bile bulmamaktadır.

Türk aile işletmelerinde temel sorunlarından birisi de elde edilen birikimlerin bir sistem dahilinde nesilden nesile aktarılamamasıdır. Bugün ömürleri ortalama 25 yıl olan aile şirketlerimizin yapılandırılmasında, yönetim şekillerini güncellemede, kurumsal yönetime geçiş aşamalarında ve iyi yönetim uygulamalarında ciddi sorunlarla karşılaşılmakta, dünya ile rekabet edebilecek şirketler veya markalar çıkarmak konusunda güçlükler yaşanmaktadır.

Aile işletmelerinde etkin bir yönetim sisteminin kurulması ve kurumsallaşma süreçlerinde aşağıdaki konu başlıklarına yoğunlaşmak gerekir:

  • Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Süreçlerinin Yönetimi
  • Aile Şirketlerinde Değişim Liderliği Modeli Uygulaması
  • Aile İşletmelerinde Yönetim-Organizasyon Yapılarının Kurulması
  • Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Sürecinde Gereken Eğitim Süreçlerinin Yönetimi