Etiket: yönetim

Sessiz İstifa Mı ? Hızlı Tükenmişlik Mi?

Sessiz istifa kavramı yeni bir kavram gibi algılanabilir fakat bence durum hiçte öyle değil. Bilimsel çalışma taramaları yaptığımızda sessiz istifanın atası olarak tanımlayabileceğimiz bir kavramın olduğunu görüyoruz. Adı da: Tükenmişlik sendromu

1970’lerde akademi ve bilim dünyasının gündemine gelmeye başlayan Tükenmişlik (burnout) kavramı en genel anlamıyla “ruhsal, psikolojik ve fiziksel olarak enerjinin tükenişi” olarak tanımlanır.

Hedef Belirlemenin Altın Kuralı

İlk başta kulağa garip gelse de hedefle daha bebeklik çağlarımızda tanışırız. Çocuklar için bağımsızlık, keşif, öğrenme ve aile içi sosyalleşme için oldukça önemli olan yürüme bebek için oldukça önemli bir gelişim evresidir. Sadece bebek değil, ebeveynler çocuklarını emeklemekten yürüme mertebesine yükseltmek için oldukça çaba sarf eder. Hatta kimileri ise bebeklerinin bu ilk adımlarına oldukça fazla […]

Türk Aile Şirketlerinin Özellikleri

Dünyada oranı %90’ı, bizde ise %98’i bulan aile işletmelerinin yönetimi konusu ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bugün Türkiye ekonomisinde milli gelirin %90’ını aile şirketleri üretiyor. Dünyadaki milyarderlerin de %42’sinin aile şirket var. Dünyanın en zengin 10 insanının 7’si, bir aile şirketi üyesi. Tarihsel sürecimize baktığımızda yüz yılını devirmiş şirket sayımızın iki elin parmaklarını […]

Kurum Kültürü ve Özellikleri

Kurum kültürü konusunun yeni olduğunu düşünüyorsak, yanılıyoruz demektir. Özünde kültür kavramı, bir grup özelliğidir ve insanlar tarih boyunca hayatta kalabilmek için gruplar halinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Örneğin, eski dönemlerde kabile üyelerinin liderleri ile kendi aralarındaki münasebetler veya dışarıdan gelen yabancılara karşı nasıl yaklaşmaları gerektiği gibi davranış kalıpları onların kabile kültürleriyle ilgiliydi. Aradan asırlar geçmiş olsa […]

SEK’in Satılmasının Stratejik Analizi

Strateji konusu asırlardır varolmasına, gelişmiş ülkelerin yıllardır nimetlerinden faydalanmasına rağmen ne yazık ki ülkemiz şirketleri veya iş liderleri bu konunun farkına yeterince varamadı. Veya bu alanda çalışanlar yeterince yalın ve anlaşılır bir şekilde anlatamadı… Danışmanlık süreçlerimizde veya verdiğim eğitimlerde bu konunun kolay anlaşılamadığına dair bildirimler alabiliyoruz. Kimileri strateji meselesinin gerçek hayatla ilgisi olmadığından bahsederken kimileri […]

İş Hayatında Kafa Sallama Sendromu

Geçenlerde yönetim danışmanlığı görüşmelerini yaptığımız büyük bir grubun yönetim kurulu başkanıyla gerçekleştirdiğimiz bir görüşme beni derin bir düşünmeye sevketti. Saatlerce yaptığımız konuşmadan sonra kendisine bir soru yönelttim.

Ben: Efendim sizce, yani sizin tanımınıza göre şirketinizdeki en büyük problem nedir?

Müdür Ünvanı Sizi Yönetici Yapar Mı?

Kurumsal bazı şirketlerimiz hariç, ülkemizdeki bir çok şirkette müdürlük konusu kanayan bir yönetim yarası diyebilirim. Bu kanayan yara durumunu daha iyi anlamanız için etrafınızdaki şirketlere, bir yerlerde çalışan direktör veya müdür arkadaşlarınızın konumlarına şöyle bir göz atın.