Etiket: kurum

Kurum Kültürünü Nasıl Yönetmek Gerekir?

Bir önceki yazımda detaylarına değindiğim Kurum Kültürü ve Özellikleri yazımın devamı niteliğinde, kurum kültürünün yönetiminde önemli gördüğüm detaylarını strateji, değişim, liderlik ve aile şirketleri açısından ele alarak detaylandırmak istedim. STRATEJİ VE KURUM KÜLTÜRÜ Belirlenen vizyonun gerçekleşmesi için stratejiler kadar, stratejilerin hayata geçmesi sürecinde kurum kültürünün yönetimi de bir o kadar önemlidir. Kuşkusuz işletmeler sürekli kâr […]

Kurum Kültürü ve Özellikleri

Kurum kültürü konusunun yeni olduğunu düşünüyorsak, yanılıyoruz demektir. Özünde kültür kavramı, bir grup özelliğidir ve insanlar tarih boyunca hayatta kalabilmek için gruplar halinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Örneğin, eski dönemlerde kabile üyelerinin liderleri ile kendi aralarındaki münasebetler veya dışarıdan gelen yabancılara karşı nasıl yaklaşmaları gerektiği gibi davranış kalıpları onların kabile kültürleriyle ilgiliydi. Aradan asırlar geçmiş olsa […]

Başarılı Stratejik Planlama İçin 10 Adım

Kurumların uzun dönemde yaşamlarını devam ettirebilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak ortalamanın üzerinde kar elde edebilmesi için Stratejik Planlama önemli bir yönetim yaklaşımıdır. Bain & Company’nin çeşitli dönemlerde CEO’larla yaptığı ve kullanılan en önemli yönetim araçlarının neler olduğu araştırmasına[1] göre stratejik planlama, son on beş yılda ilk üç sırada yerini korurken, 2017 yılında ise birinci sırada […]