Etiket: stratejikplanyapma

Başarılı Stratejik Planlama İçin 10 Adım

Kurumların uzun dönemde yaşamlarını devam ettirebilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak ortalamanın üzerinde kar elde edebilmesi için Stratejik Planlama önemli bir yönetim yaklaşımıdır. Bain & Company’nin çeşitli dönemlerde CEO’larla yaptığı ve kullanılan en önemli yönetim araçlarının neler olduğu araştırmasına[1] göre stratejik planlama, son on beş yılda ilk üç sırada yerini korurken, 2017 yılında ise birinci sırada […]