Edit

Payment Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kriz Yönetimi ve Kriz Yönetimi Liderliği

Son yüzyılın en yaygın ve etki alanı en büyük krizini yaşadık. Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya yayılan Koronavirüsü salgını nedeniyle düne kadar robotların dünyayı ele geçireceği, nanoteknolojiyle devrimler yaratılacağı, ölümsüzlük iksiri için insanlığın ciddi mesafeler kat ettiğini dinlerken, bugün aynı insanlığın bu fikirlerini bekleterek çaresiz bir şekilde evlerinde oturmak zorunda kaldığını gördük. Bu kriz insanların hayatını, makro […]

Türk Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Adımları

Türkiye, dünya GSYİ hasılasını yapan 141 ülke arasında, Dünya Rekabet Index’i[1] sıralamasında 61. sırada. Dünya ülkelerinin birbiriyle rekabet ettiği, güç savaşı yaptığı günümüz dünyasında güçlü şirketlere sahip olmak aynı zamanda güçlü markalara sahip olmak anlamına geliyor. Ne yazık ki, ülkemizin bir ili kadar nüfusu olmayan ülkelerin onlarca dünya markası varken bizim henüz bir dünya markası […]

Türk Aile Şirketlerinin Özellikleri

Dünyada oranı %90’ı, bizde ise %98’i bulan aile işletmelerinin yönetimi konusu ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bugün Türkiye ekonomisinde milli gelirin %90’ını aile şirketleri üretiyor. Dünyadaki milyarderlerin de %42’sinin aile şirket var. Dünyanın en zengin 10 insanının 7’si, bir aile şirketi üyesi. Tarihsel sürecimize baktığımızda yüz yılını devirmiş şirket sayımızın iki elin parmaklarını […]

Kurum Kültürünü Nasıl Yönetmek Gerekir?

Bir önceki yazımda detaylarına değindiğim Kurum Kültürü ve Özellikleri yazımın devamı niteliğinde, kurum kültürünün yönetiminde önemli gördüğüm detaylarını strateji, değişim, liderlik ve aile şirketleri açısından ele alarak detaylandırmak istedim. STRATEJİ VE KURUM KÜLTÜRÜ Belirlenen vizyonun gerçekleşmesi için stratejiler kadar, stratejilerin hayata geçmesi sürecinde kurum kültürünün yönetimi de bir o kadar önemlidir. Kuşkusuz işletmeler sürekli kâr […]

Kurum Kültürü ve Özellikleri

Kurum kültürü konusunun yeni olduğunu düşünüyorsak, yanılıyoruz demektir. Özünde kültür kavramı, bir grup özelliğidir ve insanlar tarih boyunca hayatta kalabilmek için gruplar halinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Örneğin, eski dönemlerde kabile üyelerinin liderleri ile kendi aralarındaki münasebetler veya dışarıdan gelen yabancılara karşı nasıl yaklaşmaları gerektiği gibi davranış kalıpları onların kabile kültürleriyle ilgiliydi. Aradan asırlar geçmiş olsa […]

Başarılı Stratejik Planlama İçin 10 Adım

Kurumların uzun dönemde yaşamlarını devam ettirebilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak ortalamanın üzerinde kar elde edebilmesi için Stratejik Planlama önemli bir yönetim yaklaşımıdır. Bain & Company’nin çeşitli dönemlerde CEO’larla yaptığı ve kullanılan en önemli yönetim araçlarının neler olduğu araştırmasına[1] göre stratejik planlama, son on beş yılda ilk üç sırada yerini korurken, 2017 yılında ise birinci sırada […]

Stratejik Düşünme

Gerek araştırmalara gerekse iş hayatındaki uygulamalara baktığımızda; stratejik düşüncenin üst düzey yöneticilerde aranan en önemli yetkinlikler arasında olduğunu görüyoruz. Dünyadaki hızlı değişimlere de bağlı olarak yöneticilerin seçenekler arasında akıllıca tercihler yapması, kaynakları geçmişe göre daha etkin ve verimli kullanmaları gerektiğinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bunun için de “Stratejik Düşünme” becerisinin kazanılması ve […]

İş Hayatında Duygusal Zekâ (EQ)

Dünyadaki çoğu insan başarı peşinde koşuyor. Kimi ticari, kimi siyasi, kimileri akademik başarı peşindeyken; kimileri de kariyerinde gelebileceği en üst seviyeyi bir başarı olarak tanımlıyor. Herkes gibi ben de eğitim sisteminin içerisinde eğitim hayatım boyunca yüksek not almak, yüksek puanlar elde ederek mümkün olan en iyi okullara eğitim almak için “tıpkı bir yarış atı” gibi koştum. […]

Liderlikte Karizma

Sadece son yılların değil, belki de insanlık tarihinin en çok konuşulan, üzerinde en çok kafa yorulan belki de en çok yazıp çizilen konularının başındadır liderlik meselesi. İnsanlar eski zamanlardan beri topluluk halinde yaşamış, her zaman o gün adına lider denmese de bir yol gösterene ihtiyaç duymuşlardır. Kabilelerden askeri yapılara, sivil toplum kuruluşlarından şirket yönetimlerine veya  […]

Kurumsal Akademiler Neden Gerekli?

Çoğumuz okul bittikten sonra diplomayı duvara asıp, aradan yıllar geçmiş olsa bile diploması ile övünmeye devam ediyor. Fakat yeni dünya düzeninde artık çok farklı olacak.  Artık üniversite diplomalarımız kariyer merdivenlerini çıkarken tek başına yeterli olmayacak. Hele bir de YÖK’ün 2022’de üniversiteye giriş sınavında baraj uygulamasını kaldırması da buna tam tuz biber ekecek diyebiliriz. Diğer yandan […]