EYT Sürecini Etkin Yönetme Stratejileri

Bugünlerde Türkiye’nin gündemi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT). Yıllar önce ülkenin o dönemki şartlarının da etkisiyle hızlı bir şekilde alınan yönetsel bir kararın sonucu EYT meselesi milyonlarca insanı etkilemiş oldu. Kimi çalışan yeni kanuna göre zamanla emekli olma hakkını elde ederken bazı çalışanlar ise eski hakları üzerinden emekli olmayı bekliyor. Gerek devletin mali bütçesi, gerek çalışanların […]

Sessiz İstifa Mı ? Hızlı Tükenmişlik Mi?

Sessiz istifa kavramı yeni bir kavram gibi algılanabilir fakat bence durum hiçte öyle değil. Bilimsel çalışma taramaları yaptığımızda sessiz istifanın atası olarak tanımlayabileceğimiz bir kavramın olduğunu görüyoruz. Adı da: Tükenmişlik sendromu

1970’lerde akademi ve bilim dünyasının gündemine gelmeye başlayan Tükenmişlik (burnout) kavramı en genel anlamıyla “ruhsal, psikolojik ve fiziksel olarak enerjinin tükenişi” olarak tanımlanır.

Stratejik Sürdürülebilirlik

Hani o çok sevdiğimiz açık büfe kahvaltılarımızın, her şey dahil otel yemeklerimiz veya bilmem kaç çeşit diye sunulan ama neredeyse ancak %30’unu ancak tüketebildiğimiz iftar soframızın sürdürülebilirlikle doğrudan bağlantısı var. Araştırmalara göre bir paket makarna için ortalama 1300 kg suya ihtiyaç duyuyoruz. Nihai tüketim için üretilen gıdaların ABD’de %8’ini, dünyada ise neredeyse %30’unu tüketmeden atık […]

Hedef Belirlemenin Altın Kuralı

İlk başta kulağa garip gelse de hedefle daha bebeklik çağlarımızda tanışırız. Çocuklar için bağımsızlık, keşif, öğrenme ve aile içi sosyalleşme için oldukça önemli olan yürüme bebek için oldukça önemli bir gelişim evresidir. Sadece bebek değil, ebeveynler çocuklarını emeklemekten yürüme mertebesine yükseltmek için oldukça çaba sarf eder. Hatta kimileri ise bebeklerinin bu ilk adımlarına oldukça fazla […]

Büyüme Tuzağına Düşmeyin!

Herkeste bir büyüme arzusudur gidiyor. Gerek patronların gerekse başta CEO’lar olmak üzere üst düzey yöneticilerin aklının bir ucunda hep şu düşünce vardır: Büyümeliyiz! Büyüme stratejisi denilince aklıma, yönetim gurusu Michael Porter’in “Büyüme Tuzağı” yaklaşımı gelir. Bu yaklaşım şöyle der: Yöneticiler, şirketlerini hep büyütmek isterler. Bunlar, büyüme hayali peşinde koşarken verdikleri ödünler ve yaşanan tutarsızlıklar nedeniyle orijinal ürün […]

Kriz Yönetimi ve Kriz Yönetimi Liderliği

Son yüzyılın en yaygın ve etki alanı en büyük krizini yaşadık. Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya yayılan Koronavirüsü salgını nedeniyle düne kadar robotların dünyayı ele geçireceği, nanoteknolojiyle devrimler yaratılacağı, ölümsüzlük iksiri için insanlığın ciddi mesafeler kat ettiğini dinlerken, bugün aynı insanlığın bu fikirlerini bekleterek çaresiz bir şekilde evlerinde oturmak zorunda kaldığını gördük. Bu kriz insanların hayatını, makro […]

Türk Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Adımları

Türkiye, dünya GSYİ hasılasını yapan 141 ülke arasında, Dünya Rekabet Index’i[1] sıralamasında 61. sırada. Dünya ülkelerinin birbiriyle rekabet ettiği, güç savaşı yaptığı günümüz dünyasında güçlü şirketlere sahip olmak aynı zamanda güçlü markalara sahip olmak anlamına geliyor. Ne yazık ki, ülkemizin bir ili kadar nüfusu olmayan ülkelerin onlarca dünya markası varken bizim henüz bir dünya markası […]

Türk Aile Şirketlerinin Özellikleri

Dünyada oranı %90’ı, bizde ise %98’i bulan aile işletmelerinin yönetimi konusu ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bugün Türkiye ekonomisinde milli gelirin %90’ını aile şirketleri üretiyor. Dünyadaki milyarderlerin de %42’sinin aile şirket var. Dünyanın en zengin 10 insanının 7’si, bir aile şirketi üyesi. Tarihsel sürecimize baktığımızda yüz yılını devirmiş şirket sayımızın iki elin parmaklarını […]

Kurum Kültürünü Nasıl Yönetmek Gerekir?

Bir önceki yazımda detaylarına değindiğim Kurum Kültürü ve Özellikleri yazımın devamı niteliğinde, kurum kültürünün yönetiminde önemli gördüğüm detaylarını strateji, değişim, liderlik ve aile şirketleri açısından ele alarak detaylandırmak istedim. STRATEJİ VE KURUM KÜLTÜRÜ Belirlenen vizyonun gerçekleşmesi için stratejiler kadar, stratejilerin hayata geçmesi sürecinde kurum kültürünün yönetimi de bir o kadar önemlidir. Kuşkusuz işletmeler sürekli kâr […]

Kurum Kültürü ve Özellikleri

Kurum kültürü konusunun yeni olduğunu düşünüyorsak, yanılıyoruz demektir. Özünde kültür kavramı, bir grup özelliğidir ve insanlar tarih boyunca hayatta kalabilmek için gruplar halinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Örneğin, eski dönemlerde kabile üyelerinin liderleri ile kendi aralarındaki münasebetler veya dışarıdan gelen yabancılara karşı nasıl yaklaşmaları gerektiği gibi davranış kalıpları onların kabile kültürleriyle ilgiliydi. Aradan asırlar geçmiş olsa […]