Çoğumuz okul bittikten sonra diplomayı duvara asıp, aradan yıllar geçmiş olsa bile diploması ile övünmeye devam ediyor. Fakat yeni dünya düzeninde artık çok farklı olacak.  Artık üniversite diplomalarımız kariyer merdivenlerini çıkarken tek başına yeterli olmayacak. Hele bir de YÖK’ün 2022’de üniversiteye giriş sınavında baraj uygulamasını kaldırması da buna tam tuz biber ekecek diyebiliriz.

Diğer yandan da “Her şeyi devletten bekleme” öğretisinden de hareketle bunun çözümüne yönelik iş dünyasının yapması gerekenler olduğunu bilmek gerekiyor. Bu noktada kurum içi eğitimler ve kurumsal akademilerin bu konuda can simidi olacağını bilmek gerekiyor.

 

Kurumsal Akademi Kurmak Şirketlerin Gündeminde

Dünya ekonomik forumunun 2020 yılında yaptığı, 2025 yılında çalışanlarda beklenecek en önemli 25 yetkinlik arasında ikinci sırada “Sürekli Öğrenme” yetkinliği var.  Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki yıllarda sürekli öğrenme veya aktif öğrenme ve buna yönelik stratejiler geliştirme insanları birbirinden ayıran önemli bir özellik haline gelmiş olacak.

Sürekli öğrenme konusu neden bu kadar önemli diye düşünecek olursak; bana göre kök nedeni, değişimin hızlı olması. Tabi bir de işin içerisine rekabet ve benzer işi yapabilmenin kolay olması da girince bu yetkinlik oldukça önemli bir hal almış oluyor.

Bugün ülkemizde yüzlerce üniversite, her yıl yüzbinlerce mezun veriyor. Ne yazı ki bu mezunların en az %20’si iş bulamıyor. İş bulanların da en az %70’si ya istediği işi ya da hayalindeki istediği şirketi bulamıyor. Diğer yandan oldukça çarpıcı bir gerçek var. İş dünyası aradığı kalifikasyondaki insanları bulamaz, norm kadrolarını tam olarak doldurmadan hayatlarına devam etmek durumunda kalıyorlar. Özellikle bilgi teknolojileri işleri yapan şirketlerde, sanayide veya teknik beceri gerektiren işlerde durum oldukça vahim.

Acı bir gerçek şu ki; akademi dünyamız iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte insan kaynağı yetiştirmekte oldukça zayıf kalıyor. Belki de bazıları ş dünyasının ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağını tek başına okulların görevi değil diye düşünebilir. Evet bu görüşe de katılıyorum. Yetkin veya yetkin olmayan insan kaynağı meselesi aslında bir sonuç. Bu sonuca etkisi olanlar ise eğitim sistemi, ebeveynler, kişinin kendisi, ülkenin ekonomik durumları derken bu iş matruşka misali oldukça iç içe bir konu.

Meslek liseleri, yüksek okul veya üniversiteler arzu edilen nitelikte insan kaynağı yetiştirmekte zayıf kalıyorsa burada iş dünyası bir şeyler yapması gerekmez mi? Evet eğitim işinden devlet sorumlu fakat bir noktadan sonra bazı şeyleri devletten beklemek çok anlamlı olmuyor. Bugün adına gelişmiş ülkelerdeki kurumsal olgunluğu ileride olan şirketler bu sorunu çoktan çözmüş durumda. Hatta, dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış global şirketler hiçbir şekilde insan kaynağı sorunu yaşamadan büyümesine devam edebiliyor.

 

Kurumsal Akademilerin Tarihçesi

Her ne kadar Kurumsal Akademi konusunu çoğumuz yeni duysa da bu konu neredeyse 60 yıldan fazladır iş dünyasının gündeminde. Buna ilk öncülük edenlerin başını dünyanın en önemli şirketleri arasında yerini koruyan General Motors çekiyor. Hem de bu konuya ta 1956’da yatırım yapmış. McDonald’s şirketi de 1961’de kendi “Hamburger Akademisini kurmuş. Tabi kurdukları mükemmel franchising sisteminin bir paçası da hamburger akademisinin de önemli bir yeri olduğunu düşünmek gerekir. Sonrasında Disney akademi ve diğerleri derken bu iş zamanla oldukça büyümüş ve Boston Consulting Group (BCG) tarafından yapılan bir araştırmaya göre sadece Amerika’da 2000’den fazla kurumsal akademinin olduğu rapor ediliyor.

Ülkemizde ise Koç Akademi, Deniz Akademi, LCWaikiki Akademi gibi vizyoner şirketlerin kurumsal akademi konusunda ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. Hatta pandemi döneminde Koç Grubu’nun Online Koç Akademi’yi ücretsiz halkın kullanımına sunması, Deniz Akademi’nin Youtube kanalı üzerinden yayınlar yapması ise kayda değer bir sosyal sorumluluk göstergeleri olduğunu yeri gelmişken aktarmak istedim.

 

Kurumsal Akademiler Neden Kurulur?

 • Kurumsal akademilerin kurulumuna yönetim gözlüğünden baktığımızda stratejilerinin hayata geçmesi, şirket kültürünün geliştirilmesi, çalışanların sürekli gelişiminin desteklenmesi için katkısı oldukça stratejiktir.
 • Kurumsal akademi çalışanların eğitim ihtiyaçlarını araştırmak, analiz etmek, planlama ve uygulamak için önemli çalışmalar yürütür.
 • Liderlik son dönemlerin en önemli kavramlarından birisi oldu ve olmaya devam edeceğe benziyor. Kurumsal Akdemiler de şirketin geleceğinde söz sahibi olacak lider veya yeteneklerin keşfedilmesi ve bunların geleceğe hazırlanması için önemli bir misyonu üstlenirler.
 • Kurumsal başarıda önemli yer teşkil eden çalışanların yetkinliklerini geliştirmek için kurumsal akademiler önemli görevler üstlenir. Özellikle davranışsal, yönetsel ve teknik yetkinliklerini geliştirmek, çalışanların işlerini daha kaliteli yapmaları ve gelecekte ve bir üst pozisyona hazırlamak için kurumsal akademiler çaba sarf eder.
 • Kurumsal akademiler kariyer yönetiminde de misyona sahiptir. Her çalışanın arzuladığı kariyer planlarının yapılmasında kurumsal akademiler iyi bir yönetim aracı olarak işlev görür. Özetle, çalışanların kariyer merdivenlerini tırmanmaları için aracılık görevi üstlenmek ve kariyer yönetim işinin en önemli bayrak taşıyıcı olmak için çalışırlar.
 • Belki en önemli meselelerden birisi de çalışanların kafasındaki gizli bilgilerin ortaya çıkarılması kurumsal akademilerin önemli görevlerinden birisidir. Akademik dilde adına örtük bilgi denen bu zihindeki bilgiler, Kurumsal akademiler aracılığı ile tüm şirkete yayılıyor, öğrenen bir örgüt haline gelinmesine ciddi katkı sağlar.

Kurumsal Akademinin Yönetim Sorumluluğu

Kurumsal akademi hiçbir birime ait olmayıp, yapı “günahıyla sevabıyla’’ şirkete aittir. Durum böyle olunca kurumsal akademinin kurulma ve yaşatılma sorumluluğu da tepe yönetimdedir diyebiliriz. Yönetim fonksiyonları açısından baktığımızda ise konu insan kaynakları yönetimi ile iç içe bir konudur. Şirketin büyüklüğüne göre değişkenlik göstermekle birlikte başlangıç aşamasında İnsan Kaynakları Yönetiminin liderliğinde, daha sonradan ayrıştırılarak doğrudan tepe yönetime bağlı, bağımsız bir birim olarak yönetilmesi benim tavsiyelerim arasındadır.

Stratejilerinizin hayata geçmesi, arzu edilen hedeflerin tutması için sürekli gelişim önemlidir. Kurumsal akademilerin stratejileri takip etmesi gerektiğini vurgularız. Özellikle benim de hizmet verdiğim birçok şirkette stratejik planlama çalışmaları yapıldıktan sonra bu planların hayata geçmesi için Kurumsal Akademi kurmayı stratejik amaç olarak belirlemeleri gerektiğini tavsiye ediyor, hatta çoğu zaman bunu stratejinin uygulanması aşamasında bizler kurulmasına destek oluyoruz.

 

Nasıl Kurumsal Akademi Kurarsınız? 

Kurumsal akademilerin kurulması konusunda birden fazla modelden bahsedebiliriz. Kimi kurum, akademisyenler ile yola çıkabiliyor, akademi dünyası gözlüğüyle bu birimi yapılandırabiliyor. Kimi şirket, bizler gibi danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunan kurum veya kişilerden destek alarak bunun temellerini atıyor, ihtiyaç duyduğu know-how’ı transfer ediyor. Sayıları çok olmasa da kimi şirkette güçlü bir insan kaynakları yönetim bakış açısı veya ekibi varsa, kimseye ihtiyaç duymadan bunu hayata geçirebiliyor.

Kurumsal Akademi Kurmanın 10 Adımı 

Eğer aklınızda bir kurumsal akademi kurulması düşüncesi varsa, bunun için izleyebileceğiniz 10 adımı sizlerle paylaşmak isterim.

 1. Kurumsal akademi kurulumu kararı, insan kaynakları biriminin projesi değil, tepe yönetimin stratejik projesi olarak doğmalı. Neden ihtiyaç olduğuna ise başta CEO olmak üzere tepe yöneticilerin inanması gerekir.
 2. Kurumsal akademinin organizasyon şemasında kime bağlı çalışacağı, kime raporlama yapacağı konusunda yönetsel bir karar alınmalıdır.
 3. Kurumsal akademi konusu, stratejinin bir parçası olarak düşünülmeli ve stratejik planlar arasında kesinlikle yer bulmalıdır. Aynı zamanda nasıl bir şirketin stratejik planını yapıyorsak tıpkı bir plan yapar gibi kurumsal akademinin de misyon, vizyon ile kısa, orta ve uzun vadeli stratejik amaçları belirlenmelidir. Hatta bunlar yazılı olmalı ve yönetim kurulunun onayı alınarak ilerlenmelidir.
 4. Kurumsal akademinin çalışma modeli, görev tanımı, yetki alanları, iş süreçleri, hangi konularla ilgili olacağı noktaları netleştirilmeli ve bunun iletişimi yapılmalıdır.
 5. Sıkı durun! Kurumsal akademinin de başarısını ölçmek için adına KPI dediğimiz performans göstergeleri tanımlanmalıdır.
 6. Belki de en önemli noktalardan bir tanesi de nerden başlanacağı konusu. Bizde ‘’Gömleği giyerken ilk düğme doğru iliklenmelidir’’ diye güzel bir söz vardır. Tıpkı bunun gibi kurumsal akademi çalışmalarında da ilk adımın doğru atılması oldukça önemli.
 7. Bence ilk başlanması gereken nokta, yani pergelin ayağını koyacağımız yer, yetkinlik” kavramı olmalıdır. Kurumsal akademilerin ana misyonlarından birisi çalışanların yetkinliklerini geliştirmektir. Eğer bu yoksa öncelikle yetkinliklerin belirlenmesi, bu yetkinliklerin ölçülmesi ve daha sonra hangi yetkinlikler geliştirilecekse buna göre eğitim ve gelişim planları yapılması gerekir.
 8. Eğitim ve gelişim uygulamalarında hangi metotların kullanacağına karar verilmesi de önemli bir adımdır.  ‘’Ne kadar saat sınıf eğitimi olacak, kaçı fiziksel kaçı online olacak? Hangi online platformu kullanacağız veya yazılımını biz mi geliştireceğiz? Eğitimlerin içeriklerini kimler nasıl geliştirecek? Koçluk, mentorluk gibi gelişim tekniklerini kullanacak mıyız? Kullanacak isek ‘’kime, neden ve ne zaman?’’ sorularının yanıtları bu adımda verilmelidir.
 9. ‘’Eğitimleri kim verecek’’ sorusu da önemli başlıklardan bir tanesidir. ‘’Bir üniversite ile iş ortaklığı yapılarak onların kaynakları mı kullanılacak? Piyasada alanında uzman kişilerden destek mi alınacak? İçeriden çalışanlar da eğitim verecek mi? Yoksa bunların hepsi de birer seçenek mi?’’ gibi sorulara cevap verilmesi kurumsal akademi yönetim yaklaşımlarında önemli konulardandır.
 10. Son olarak, “gelelim kuru fasulyenin faydalarına der gibi” tüm bu eğitim ve gelişim faaliyetleri ne zaman ve kaç paraya hayata geçecek’’ sorusuna cevap bulunması gerekir. Bir diğer ifadeyle kurumsal akademinin bir harcama bütçesinin çalışılması ve yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.

Kurumsal akademi kurulumuyla ilgili sizlerle paylaşmış olduğum bu 10 adımı sağlıklı bir şekilde işletirseniz, sizin de başarılı bir şekilde işleyen bir kurumsal akademiniz olur.

 

Sağlıklı, başarı dolu bir hayat dilerim.

Dr. Kamil BAYAR

www.kamilbayar.com

www.viaconsulting.co

www.viaacademy.co