LİDERLİK GELİŞİMİ

1- 1E1 (Birebir) Liderlik Gelişimi

Bugün NBA’de üçlük atamayan bir sporcu, antrenörü olmayan yüzücü veya koşucu kariyerinde iyi noktalara gelemiyor. İş hayatında da liderlik yetenekleri yeterince gelişmemiş yönetici veya uzmanların kariyerleri sınırlı seviyelerde kalıyor.  Bugün İşletme Yönetim Yüksek Lisansları (MBA) , sertifika programları veya grup olarak alınan liderlik eğitimleriyle liderlik gelişimleri yeterince olamıyor.
 
Üst düzey görevlere aday olabilmek, geleceğe daha planlı hazırlanmak ve kariyer merdivenlerinde takılı/asılı kalmanın üstesinden gelebilmek isteyenlerin liderlik
becerilerini geliştirmesini amaçlıyorum.
 

1E1 Liderlik Gelişim Programı öncesinde adayın kişilik özellikleri bilimsel yaklaşımlarla ele alıyor.testleri ve değerlendirmeleri İnsan Kaynakları Danışmanın desteği ile rapor haline gelmesini sağlıyorum . Değerlendirme sonuçlarına göre adayın ne tür bir liderlik özelliklerine sahip olduğu, hangi alanların gelişmesi gerektiğine dair yol haritası hazırlıyorum.

Metot ve Uygulama Yöntemim:

 • Sizi iyi bir lider olma yolunda destekleyecek ve bir liderde olması gereken 14 yönetim bakış açısına yönelik birebir dersler yapılır.
 • 14 Yönetim bakış açısını 10 Ders/Seans ile tamamlanması hedeflenir.
 • Lider adayının durum, ihtiyaç ve beklentilerine göre ofis, uzaktan (online) gibi esnek uygulama seçenekler sunulur.
 • Lider adayını önceleyen ve ona uygun zamanlara göre esnek planlama yapılması şeklinde tasarlanmıştır
 • Birebir deneyim ve bakış açısı paylaşımına ek olarak bazı somut çıktılar elde edilir

2- Yöneticilerin Liderlik Yetkinliklerini Geliştirme

İşletmelerde liderliğin sanılanın aksiye zaman içerisinde öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir özellik olduğunu destekleyenlerdenim. 21. YY yetkinliklerine baktığımızda liderlik özellikleri sadece CEO veya C-level yöneticilerde değil, bir takımın başındaki kişide dahi olması gerektiğini görüyoruz. Bu düşüncelerden hareketle liderlik yetkinlikliklerini keşfetmek ve geliştirmek isteyenlere yönelik gelişim odaklı çalışmalar yapıyorum.

Neler Yapıyorum:

 • Muhatabım kurum ise üst yönetim veya İK yöneticilerinden beklentiyi anlıyorum.
 • Değerlendirme sonuçları yoksa adayın liderlik yetkinliklerinin ölçülmesini sağlıyorum
 • Adayla, beklenen ve mevcut liderlik yetkinlikleri arasındaki farklı belirliyoruz.
 • Liderlik gelişimi için bir gelişim yol haritası belirliyoruz
 • Yol haritasını uygulayarak gelişimleri takip ediyor, geri/ileri bildirimler veriyorum.

Tüm bunları liderlik modelleri, evrensel yönetim yaklaşımları, koçluk ve mentorluk yaklaşımları temelinde ele alıyorum.

Bu arada ölçümü ben yapmıyorum, bu alanda güvenilirlik ve geçerliği olan uzman değerlendiricilerin metotlarından faydalanıyorum.

Ayrıca, İstanbul dışı şirketler başta olmak üzere bu desteği uzaktan (online) modeller şeklinde de çeşitlendirilebiliyorum.

3- Veliaht Liderleri (Yeni Nesil İşletme Lideri) Üst Yönetime Hazırlama

İşletmenin kurucu veya ortaklar tarafından yeni kuşağa yönetin devri konusundaki süreçte veliaht lider (yeni kuşak) tarafında yer alıyorum. Eğer birden fazla veliaht adayı var ise bunların hangisinin lider olacağına, diğer adayların hangi birim veya alanlara yönlendirileceğine ve veliaht liderin üst yönetime nasıl hazırlanacağına dair gelişim süreçlerini içine alan lider geliştirme desteği veriyorum.

Neler Yapıyorum:

 • Kurucu, aile ve işletmenin beklentilerini anlıyorum.
 • Yeni kuşak lider adaylarının kişilik, yetkinlik ve liderlik özelliklerinin ölçülmesini sağlıyorum
 • Veliaht adayla, beklenen ve mevcut liderlik yetkinlikleri arasındaki farklı belirliyoruz.
 • Veliaht liderlik gelişimi için bir gelişim yol haritası belirliyoruz
 • Yol haritasını uygulayarak gelişimleri takip ediyor, geri/ileri bildirimler veriyorum.
 • Dönemsel olarakta aileye gelişmeler hakkında geribildirim ve raporlar sunuyorum.

Tüm bunları liderlik modelleri, evrensel yönetim yaklaşımları, koçluk ve mentorluk yaklaşımları temelinde ele alıyorum.

Ayrıca, İstanbul dışı şirketler başta olmak üzere bu desteği uzaktan (online) modeller şeklinde de çeşitlendirilebiliyorum.