YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kurumların zaman içerisinde gerek duyduğu yönetsel yapıların geliştirilmesi, kurumsal yönetim olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve organizasyonun ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarına yönelik yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

Bunun yanı sıra, kurum yapılarının veya üst yönetiminin ihtiyaç ve beklentileri ışığında yönetim yapılarına yönelik; yönetim-organizasyon, kurum kültürü, yapı ve sistemleri, insan kaynakları süreçleri, eğitim süreçleri gibi yapıların kurulmasına veya yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar da Yönetim Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında yer alır.

Yönetim Danışmanlığı Kapsamı

  • Kurumsal İhtiyaç ve Gelişim Alanı Analizinin Yapılması
  • Kurumsal SWOT (GZFT) Analizinin Yapılması ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
  • Yeniden Yapılanma ve Değişim Projelerinin Yönetimi
  • Kurum Kültürü Analizi ve Stratejilere Uygun Kültürel Yapının Geliştirilmesi
  • Kurumsal Akademi ve Eğitim Sistemlerinin Kurulması
  • Liderlerin Yönetsel Karar Alma Süreçlerine Destek Olma