Yönetici Koçluğu

İşletmelerde yönetici pozisyonunda görev yapan veya aday olanların yöneticilik ve liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik koçluk hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda, yönetsel yetkinliklerini keşfetmek ve bunları güçlendirmek isteyen birey veya gruplara yönelik gelişim odaklı çalışmalar yapmaktayız.

Yönetici Koçluğu Süreci

  • Muhatap kurum ise üst yönetim veya İK yöneticilerinden beklentilerin dinlenmesi, birey ise, aday ile birebir görüşmelerin yapılması ve beklentilerin analiz edilmesi
  • Kişilik veya yetkinlik değerlendirme sonuçları yoksa adayın yönetsel ve davranışsal yetkinliklerinin bilimsel olarak ölçülmesi
  • Adayda/Adaylarda, beklenen ve mevcut liderlik yetkinlikleri arasındaki farklın belirlemesi
  • Liderlik/Yöneticilik gelişimi için bir gelişim yol haritasının belirlenmesi
  • Yol haritasını uygulayarak gelişimlerin takip edilmesi, geri/ileri beslemelerin yapılması
  • Gereken eğitim ve gelişim araçlarının sunulması (kitap, film, örnek olay vb.)