STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ

işletmelerin globalde büyüme stratejilerini desteklemek amacıyla uluslararası pazarlarda iş geliştirme, doğru yatırım, yeni pazarlar geliştirme ve yeni müşteriler kazanma süreçlerine danışmanlık desteği veriyorum.

Uluslararası İş Geliştirme ve Yatırım Danışmanlığı hizmet kapsamı:

  • İşletmenin global büyüme stratejileri, kurumsal hedefleri ve beklentiler detaylı bir şekilde analiz edilir
  • Yeni pazar geliştirmeye yönelik uzman olunan ülkeler bazında araştırmalar yapılır ve buna yönelik ticari veya stratejik yönlendirmeler yapılır.
  • Pazara veya işe yönelik yatırım ortaklığı yapılabilecek aday şirket araştırması yapılır. Yatırım aşamasında yatırımcı/satıcı tarafında yer alarak gereken süreçleri yönetilir.
  • Hedef ülkelerle ilgili giriş stratejisi, marka/ürün konumlandırma ve pazarlama stratejileri geliştirilir.
  • İş geliştirme kapsamında doğru müşterilere ulaşmak ve iletişim süreçlerini yönetilir.
  • Hedef ülkelerde alıcı, distribütor adayı veya franchisee adayları araştırılır ve uygun satıcı-alıcı eşleştirmelerini yapılır.
  • İş geliştirme yapılmak istenilen veya belirlenen ülkelere yönelik talebe göre finansal ve finansal olmayan yatırım ve karlılık analizlerini yapılır.
  • Gerektiğinde hedef ülkelere ziyaretler planlanır ve ihtiyaç duyulan görüşme planlamalarını yaparak karar verilenlerle birlikte ziyaretler gerçekleştirilir.
  • İş geliştirme yapılacak ülkelerdeki sosyo-ekonomik durumları, ekonomik göstergeleri, yasal süreçleri ve devlet teşviklerini araştırmak ve gerekli yönlendirmeleri yapılır.
  • İhtiyaç halinde ilgili ülkede yerinde şirket kuruluşu, mali müşavirlik süreçlerinin yönetimi, hukuksal süreçlerin yönetimi, strateji geliştirme, yönetim/gelişim danışmanlığı hizmetleri de verilir.