Tasarım Odaklı Yönetim

Bu eğitim stratejik yönetim bakış açısıyla dünyanın en önemli ve marka değeri yüksek firmalarının yenilikçi ürün/hizmet geliştirme süreçlerinde kullanmış olduğu, Stanford Üniversitesi Tasarım Okulu Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) metodu ve çerçevesinde ele alınır.

 

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) Eğitim Kapsamı

Strateji, İnovasyon ve Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme)

 • Stratejik düşünme ve strateji kavramları
 • Strateji belirleme ve stratejiyi planlama metotları
 • Stratejik liderlik modelleri ve inovasyonla ilişkisi
 • Stratejilerin hayata geçirilmesi (execution)
 • İnovasyon kavramı, çeşitleri ve modelleri
 • Yaratıcı düşünme ve geliştirme teknikleri
 • Desing Thinking ve inovasyon ilişkisi
 • Design Thinking ve kültür ilişkisi

 

Desing Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) Metodolojisi

 • Design Thinking kavramı ve ortaya çıkış hikâyesi
 • Mühendis ve tasarımcı düşünme yapıları
 • Design Thinking özellikleri ve uygulama alanları
 • Desing Thinking’e yaklaşım modelleri ve ekolleri
 • Desing Thinking aşamaları, detayları ve örnek uygulama
  • Empati, araştırma ve gözlem
  • Problemin tanımlanması (Challange)
  • Fikir üretme ve karar verme
  • Prototipleştirme
  • Test

 

Eğitimde Değinilecek Yönetim Araçları

  • Strateji belirleme araçları
  • Portföy matrisleri
  • Balance Score Card
  • Persona
  • Empati Haritası (Empath Map)
  • Görüşme (Interview)
  • Değer Önerisi Tuvali (Value Proposition Canvas)
  • 5WHY Tekniği
  • HMW Tekniği
  • Müşteri deneyim yolculuğu haritası (Customer Journey Map)
  • Beyin Haritası (Mindmap)
  • Hikâyeleştirme (Story Boarding)
  • Görselleştirme (Visualisation)
  • İş Modeli Tuvali (Business Model Canvas)