Stratejik Yönetim Eğitimi

 

Stratejik Yönetim Eğitiminin Amacı 

Bu eğitimle, katılımcıların stratejik yönetim süreçlerine dair bakış açılarını genişletmek, teorik ve pratik örneklerden hareketle temel işletme stratejileri konularında bilgi seviyelerinin artırılmasını amaçlamaktayız.

 

Eğitim Konu Başlıkları ve Akış

 

Kavramsal Çerçeve

 • Stratejik yönetimin iş dünyasındaki önemi
 • Strateji, stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramları
 • Yönetim, yönetim fonksiyonları ve stratejik yönetim

 

Stratejinin Formülasyonu ve Planlanması

 • Stratejik yönetim süreci ve adımları
 • Stratejik bilinç ve stratejik düşünce
 • Stratejistler ve stratejistlerin seçimi
 • Stratejik analiz yöntemleri
 • Stratejik planlama piramidi
 • Strateji belirleme yöntemleri
 • Misyon, vizyon ve kurum değerleri belirleme
 • Temel ve alt stratejiler belirleme
 • Stratejik amaç ve hedefler belirleme
 • Stratejik faaliyet ve aksiyon planları yapma
 • Etkin stratejik planlama için gereklilikler

 

Stratejilerin Uygulanması

 • Stratejilerin etkin uygulanması ve gereklilikler
 • Stratejilerin uygulanmasında kullanılan teknikler
 • Strateji haritaları ve temel yaklaşımları
 • Stratejik liderlik ve özellikleri

 

Stratejilerin Değerlendirmesi ve Kontrolü

 • Stratejik değerleme ve kontrol teknikleri
 • Balance Score Card ile kurumsal performans izleme sistemi
 • Kurumsal hedef belirleme ve performans (KPI) yaklaşımları

 

Kimler Katılabilir?

 • Şirket sahipleri, şirket üst ve orta düzey yöneticileri.
 • Stratejik planlama birim çalışanları
 • Kariyerini strateji yönetim alanında planlamak isteyenler

Başvuru için Formu Doldurunuz