Edit

Payment Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Stratejik Yönetim Eğitimi

Amaç: İşletmelerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamak için stratejik yönetimin uygulama metodolojilerini kazandırmak. Eğitime katılanlar işletmelerinin mevcut durumlarını analiz ederek kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri nasıl belirleyeceğini, stratejik planlama sistematiğinin nasıl olduğunu örneklerden hareketle öğrenme fırsatı yakalamış olur.
Stratejik Yönetim Eğitim Kapsamı:
 • Stratejik düşünme ve stratejik düşünür özellikleri
 • Strateji, stratejik planlama ve stratejik yönetim tanımları
 • Etkin stratejik planlama için gereklilikler
 • Stratejileri kim belirler? Strateji sürecinde üstlenilen roller
 • Stratejik liderlik modelleri ve özellikleri
 • Stratejik planlama birimi, özellikleri ve görevleri
 • Stratejik planlama süreci ve adımları
 • Temel strateji belirleme araçları ve yöntemleri
 • Rekabet stratejileri ve portföy analizleri
 • Durum Analizi, SWOT ve TOWS analizi
 • Portföy analizleri ve strateji belirleme araçları
 • Misyon, vizyon ve değerler belirleme
 • Temel ve alt stratejiler belirleme
 • Uluslararası stratejiler belirleme
 • Büyümenin planlanması
 • Stratejik amaç ve hedefler belirleme
 • Stratejik aksiyon ve faaliyet planları yapma
 • Stratejilerin etkin uygulanması ve izlenmesi
 • Balance Score Card stratejik performans izleme sistemi
 • Kurumsal ve bireysel performans sistemleri ve entegrasyonu
 • Örnek uygulamalar ve başarılı/başarısız strateji vakaları.
 • Okuma tavsiyeleri ve öneriler
 • Katılımcılara stratejik düşünme/planlama test ve envanter uygulaması
Eğitim Süresi: 1 Gün
Eğitim uzaktan (online) olarakta düzenlenebilir.