Edit

Payment Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

STRATEJİK İNOVASYON EĞİTİMİ

Amacım işletmelerin stratejilerinin hayata geçebilmesi için inovasyon kavramının detaylarını, inovasyon yönetim yaklaşımlarını ve inovasyonda kullanılan yöntemleri kurum veya bireylere aktarmak.  

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

• Strateji, Stratejik Düşünce, Stratejik Planlama Kavramı ve Özellikleri
• Strateji ve İnovasyon İlişkisi
• İnovasyon Kavramı ve Önemi
• İnovasyon Çeşitleri, Düzeyleri
• İnovasyon Kuralları ve İlkeleri
• İnovasyonların Sınıflandırılması
• İnovasyon Süreci
• İnovasyon Matrisi
• Kurum Kültürü, İnovasyon Kültürü ve Özellikleri
• İnovasyon Kültürü, Engeller ve GelişPrme Yöntemleri
• Yenilikçilik için YaraScılık ve YaraScı Düşünce Yöntemleri
• Beyin-YaraScılık İlişkisi
• 7 yaraScılık Prensibi
• Türkiye ve Dünya’dan İnovasyon Örnekleri


EĞİTİM UYGULAMALARI
• KaSlımcıların İnovasyon Algı ve Boyutlarının Ölçümü ve Değerlendirmesi
• Kurum Kültürü İnovasyon Analizi
• Okuma Tavsiyeleri