Online Stratejik Yönetim Eğitim

Eğitimin Amacı 

Bu eğitimle, katılımcıların stratejik yönetim süreçlerine dair bakış açılarını genişletmek, teorik temelden hareketle temel işletme stratejisileri bilgi seviyelerini artırma amaçlanmaktadır. 

Eğitim süresince Türkiye’de yaşanmış gerçek işletme vakası örnek uygulamasıyla katılımcıların stratejik yönetimin pratik uygulamasına hakim olması amaçlanmaktadır. 

Eğitimin verimi ve uygulamaya dönüşebilmesi için eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcıların eğitime ek olarak kendi işletmelerinde uygulama yapabilmeleri için birebir stratejik danışmanlık alma fırsatı da yakalamış olacaklardır.

Eğitim Süresi

 • 1 Gün Online Eğitim
 • Yarım Gün Online Vaka Analizi
 • 1,5 Saat Birebir Online Stratejik Danışmanlık

Eğitim Konu Başlıkları

Kavramsal Çerçeve

 • Stratejik yönetimin iş dünyasındaki önemi
 • Strateji, stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramları
 • Yönetim, yönetim fonksiyonları ve stratejik yönetim

Stratejinin Formülasyonu ve Planlanması

 • Stratejik yönetim süreci ve adımları
 • Stratejik bilinç ve strajik düşünce
 • Stratejistler ve stratejistlerin seçimi
 • Stratejik analiz yöntemleri
 • Stratejik planlama piramidi
 • Strateji belirleme yöntemleri
 • Misyon, vizyon ve kurum değerleri belirleme
 • Temel ve alt stratejiler belirleme
 • Stratejik amaç ve hedefler belirleme
 • Stratejik faaliyet ve aksiyon planları yapma
 • Etkin stratejik planlama için gereklilikler

Stratejilerin Uygulanması

 • Stratejilerin etkin uygulanması ve gereklilikler
 • Stratejilerin uygulanmasında kullanılan teknikler
 • Strateji haritaları ve temel yaklaşımları
 • Stratejik liderlik ve özellikleri

Stratejilerin Değerlendirmesi ve Kontrolü

 • Stratejik değerleme ve kontrol teknikleri
 • Balance Score Card ile kurumsal performans izleme sistemi
 • Kurumsal hedef belirleme ve performans (KPI) yaklaşımları

Eğitim Uygulaması ve Pekiştirme

 • Stratejik yönetim işletme vakası analizi ve yorumu
 • Katılımcılara stratejik düşünme test uygulaması
 • 1,5 saat birebir online stratejik danışmanlık
 • Okuma tavsiyeleri ve öneriler
 • Soru-cevap (eğitim sonrası dahil)

Kimler Katılabilir

Şirket sahipleri, şirket üst ve orta düzey yöneticileri. Stratejik planlama birim çalışanları veya kariyerini strateji yönetim alanında planlamak isteyenler.