Edit

Payment Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ

Amacım işletmenin büyük hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi ve stratejilerinin hayata geçebilmesi için inovasyon yönetim yaklaşımlarını kurum veya bireylere aktarmak.  Bu aktarımları danışmanlık, eğitim, workshop (çalıştay) veya seminerler aracılığıyla yapıyorum. 

Önceliğim inovasyona yönelik farkındalığı artırmak. Yenilikçi ürün/hizmet veya süreçlerin geliştirilmesine yönelik farkındalığı oluşmuş ve bunu uygulamak isteyenlere yönelik bu işi iyi yapan şirketlerin inovasyonda kullandığı araç ve metodolojileri anlatarak inovasyonun teoriden çıkarak pratiğe nasıl döküleceğine dair çalışmalar yapıyorum.

Tüm süreçlerde, strateji, liderlik, işletme kültürü, kaynakları, insan ve sistemleri bir bütün olarak ele alıyor, ihtiyaca özel terzi usulü çözümler üretmeye çalışıyorum.

Üç farklı modelde sizlere desteğim olabiliyor.

1- Stratejik İnovasyon Danışmanlığı

Çalışma Yöntemi: Fayda sağlayabilmem için faaliyet gösterilen sektörü, işletme dinamiklerini, işletme çalışanlarını, işletme liderlerini ve yönetim beklentilerini anlamam gerekiyor. Bu da kuruma belirli zaman dilimlerinde işletmeye fiziksel olarak dahil olmamı gerektiriyor. Özellikle İstanbul dışı şirketler başta olmak üzere bu desteği kimi zaman da uzaktan (online) şeklinde de çeşitlendirilebiliyoruz.

Stratejik İnovasyon Danışmanlığı Kapsamı:

 • İşletme hedef ve stratejilerinin incelenmesi
 • İnovasyon olgunluk analizi yapma ve çıktıları yönetime raporlama
 • İnovasyon için ekiplerle birlikte öneri yol haritasının hazırlanma
 • İnovasyon stratejisi belirlenme ve stratejik inovasyon planı hazırlama
 • İnovasyon hedeflerini ve ölçüm metriklerinin belirleme
 • İnovasyon stratejilerinin hayata geçirilebilmesi için gerekli eğitimleri verme
 • İnovasyon birimi veya yenilikçi fikir geliştirme platformlarını kurmak ve organizasyondaki yerini konumlandırma
 • İnovasyon projelerinin hayata geçirilmesine yönelik süreç liderlerine koçluk yapma

2-Stratejik Desing Thinking Eğitimi

Bu eğitimi, Apple, IBM, P&G, 3M, SAP, Airbnb gibi  dünyanın en  yenilikçi ürün/hizmet geliştirme süreçlerinde kullanmış olduğu Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) metodunun detaylarını, kullanım yöntemlerini anlatıyor bu yaklaşımın kurumsal stratejilerle ilişkisine detaylı olarak değiniyorum.

Çalışma Yöntemi:

 •  Şirket içerisinde, şirket dışındaki eğitim ortamlarında (otel, seminer salonu vb.) veya uzaktan eğitim (online) yöntemleri kullanarak sizlere destek olabilirim.

 • Eğitimlerde yetişkin eğitimi yaklaşımları ışığında teorik çerçeveye, metotların anlatılmasına, örnek uygulamalara yer verilmesine ve mümkün olduğunca eğlenceli olmasına özen gösteriyorum.

 • Workshop (çalıştay)’lar ise daha fazla uygulamaya ve yaparak öğrenmeye yönelik oluyor.

 • Talebe göre uzaktan (online) eğitimler şeklinde de eğitim düzenleyebiliyorum.

3-Desing Thinking İle İnovasyon Uygulaması

Kurumların Design Thinking metodolojisinin inovasyon uygulamalarında aktif kullanmaları için işletmeye özel çalışma modeli tasarımıyla ekiplerle fikirleri sahada uygulayarak hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Çalışma Yöntemi:

 • Öncelikle işletmedeki lider veya sorumlulara Stratejik İnovasyon ve Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) eğitimi veriyorum.
 • İşletmenin stratejik hedeflerine veya önem verdiği konularla ilgili yönetiminde dahil olduğu yönlendirmeler alıyorum.
 • İşletmenin veya birlikte belirlemiş olduğumuz problemlerin çözümü için birlikte çalışma planlamaları yapıyoruz.
 • Problem konusuna bağlı olarak müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar gibi kritik paydaşlarla gerekli görüşmelere dahil oluyor, ihtiyaç duyulan içgörüleri anlamaya çalışıyorum.
 • Sahadan elde ettiğimiz datalar ışığında workshop (çalıştay)’lar düzenleyerek  inovatif fikirlerin hayata geçmesi için çalışıyoruz.
 • Fikirlerin prototipini oluşturarak gerekli testlerden geçerek uygulamaya alınmasına destek oluyorum.

Özetle, bu çalışma modelinde işletmede inovasyon birimi olsun veya olmasın belirlenen çalışanlarla birlikte (işbirliği içinde) kolları sıvayarak yenilikçi fikirler geliştirmek için sahaya inerek işletme özel çözümler üretmek için çalışıyorum.

4- Stratejik İnovasyon Kültünün Geliştilmesine Yönelik Eğitimlerim

Çalışma Yöntemi: Şirket içerisinde, şirket dışındaki eğitim ortamlarında (otel, seminer salonu vb.) veya uzaktan eğitim (online) yöntemleri kullanarak sizlere destek olabilirim. Eğitimlerde yetişkin eğitimi yaklaşımları ışığında teorik çerçeveye, metotların anlatılmasına, örnek uygulamalara yer verilmesine ve mümkün olduğunca eğlenceli olmasına özen gösteriyorum. Workshop (çalıştay)’lar ise daha fazla uygulamaya ve yaparak öğrenmeye yönelik oluyor.

 • Stratejik İnovasyon Eğitimi (1 Gün- 6 Saat)
 • Design Thinking (Yaratıcı Probem Çözme) Eğitimi (1-2 Gün – 6-12 Saat)
 • Design Thinking (Yaratıcı Probem Çözme) Workshop’ı (1-2 Gün – 6-12 Saat)
 • Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri Eğitimi (1 Gün- 6 Saat)
 • İnovasyona Yönelik Yenilikçi Kültür İnşası ve Liderlik Eğitimi (1 Gün- 6 Saat)
 • İş Modeli Tasarımı Eğitimi (Şirketler İçin) (Yarım Gün- 4 Saat)
 • İş Modeli Tasarımı Eğitimi (Start-up’lar için) (Yarım Gün- 4 Saat)