Empati Odaklı Yönetim Eğitimi

 

Empati Odaklı Yönetim Eğitiminin Amacı 

Bu eğitimle, katılımcıların empati konusunda farkındalığını artırarak  ilişki içerisinde olunan insanları ve iş süreçlerini daha etkin yönetmeye dair bakış açılarını genişletmek. Teorik temel ışığında uygulamalı empati kurma çalıştayıyla yönetim becerilerini güçlendirmek.

 

Eğitim Konu Başlıkları ve Akış

Kavramsal Çerçeve

 • Yönetim ve yöneticilik
 • Yönetim fonksiyonları
 • Neyi yönetiyoruz?
 • Empati kavramı, gelişimi ve önemi
 • IQ ve EQ (Duygusal Zeka) kavramları
 • Empatinin iş dünyasındaki önemi
 • Liderlik ve empati ilişkisi

Empati Kurma Çalıştayı

 • Persona tanımlama ve özellikleri
 • Empati haritası kullanımı
 • Problem tanımlama ve sorunları kategorize etme
 • Gelişim alanlarının tespiti ve karar alma
 • Fikir üretme ve önceliklendirme