Edit

Payment Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

STRATEJİK DESIGN THINKING

Bu eğitimi, Apple, IBM, P&G, 3M, SAP, Airbnb gibi dünyanın en önemli ve marka değeri yüksek firmaların yenilikçi ürün/hizmet geliştirme süreçlerinde kullanmış olduğu, Stanford Üniversitesi Tasarım Okulu Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) metodu çerçevesinde ele alıyorum.

NEDEN DESIGN THINKING’E İHTİYACINIZ VAR?

 • Apple, IBM, P&G, 3M, SAP, AirBNB gibi dünyanın en önemli ve marka değeri yüksek firmaların inovatif ürün geliştirme süreçlerinde kullanmış olduğu Desing Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden öğrenecekleriniz var. Bu şirketlerin başarıları tesadüf eseri olabilir mi?
 • Belirlenen stratejilerin çoğu uygulamaya geçmekte sorun yaşıyor. Desing Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme stratejilerin yayılımına çözüm üretiyor.
 • Bugün aynı ürün veya hizmeti üreten çok fazla firma var. Farklılaşmayan, yenilik üretemeyen ayakta kalmakta zorlanıyor, zorlanacak. Desing Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) değişime uyum sağlamayı destekliyor.
 • İnsanın makine olmadığını sonunda anladık. Müşterileri merkeze koyma zamanı geldi.  Desing Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme), insanı merkeze koyarak çözümler üretmeyi sağlıyor.
 • Teknolojik gelişmeler müşteri beklentilerini sürekli değiştiriyor. Müşteriyi anlamak ve ona yeni çözümler sunmak için Desing Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) bize yeni metotlar sunuyor.
 • 21. YY yetkinliklerinden yaratıcı düşünme, kritik düşünme çeviklik ve hız önemli yer barındırıyor. Bu yetkinlikleri ise Desing Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) geliştiriyor.

DESIGN THINKING’İN FAYDALARI NELER?

 • Büyük resmi görebilme ve diğer iş birimleriyle aynı hedefe odaklanabilme (hizalanma)
 • Yaratıcı ve kritik düşünme yetkinliklerinde gelişim
 • Desing Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) ve inovasyon stratejisinde nasıl uygulanacağını öğrenme
 • İşbirliği ve farklı disiplinlerle iş yapabilme becerilerinde gelişim
 • Yenilikçi bir organizasyon kültürü geliştirmek için ihtiyaç duyulan gerekliliklerin neler olduğunun öğrenilmesi

 

STRATEJİK DESIGN THINKING EĞİTİMİ

STRATEJİK DESIGN THINKING EĞİTİM KAPSAMI

Stratejisi ve İnovasyon

 • Stratejik düşünme ve strateji kavramları
 • Strateji belirleme ve stratejiyi planlama metotları
 • Stratejik portföy analizleri ve inovasyon stratejileri
 • Stratejik liderlik modelleri ve inovasyonla ilişkisi
 • Stratejilerin hayata geçirilmesi (execution)
 • Balance Score Card, strateji ve inovasyon ilişkisi

İnovasyon ve Design Thinking

 • İnovasyon kavramı, çeşitleri ve modelleri
 • Yaratıcı düşünme ve geliştirme teknikleri
 • Desing Thinking ve inovasyon ilişkisi
 • Design Thinking ve kültür ilişkisi

Desing Thinking Metodolijisi

 • Design Thinking kavramı ve ortaya çıkış hikayesi
 • Mühendis ve Tasarımcı düşünme yapıları
 • Design Thinking özellikleri ve uygulama alanları
 • Desing Thinking’e yaklaşım modelleri ve ekolleri
 • Desing Thinking aşamaları, detayları ve örnek uygulama
  • Empati, araştırma ve gözlem
  • Problemin tanımlanması (Challange)
  • Fikir üretme ve karar verme
  • Prototipleştirme
  • Test
 • Eğitimde Değinilecek Yönetim Araçları
  • Strateji belirleme araçları
  • Portföy matrisleri
  • Balance Score Card
  • Persona
  • Empati Haritası (Empath Map)
  • Görüşme (Interview)
  • Değer Önerisi Tuvali (Value Proposition Canvas)
  • 5WHY Tekniği
  • HMW Tekniği
  • Müşteri deneyim yolculuğu haritası (Customer Journey Map)
  • Beyin Haritası (Mindmap)
  • Hikayeleştirme (Story Boarding)
  • Görselleştirme (Visualisation)
  • İş Modeli Tuvali (Business Model Canvas)
 • Dünyadan başarılı uygulama örnekleri

DESIGN THINKING EĞİTİMİ ÇIKTILAR

 • İnovasyon için yaratıcı problem çözme araçların öğrenilmesi
 • Design Thinking metotlarının ve uygulama yöntemlerinin öğrenilmesi
 • Desing Thinking metodunun işletme stratejilerinde nasıl kullanılacağı
 • Derinleşmek isteyenler için kitap ve kaynak önerileri
 • Katılımcı sertifikası

Çalışma Yöntemi: Şirket içerisinde, şirket dışındaki eğitim ortamlarında (otel, seminer salonu vb.) veya uzaktan eğitim (online) yöntemleri kullanarak sizlere destek olabilirim. Eğitimlerde yetişkin eğitimi yaklaşımları ışığında teorik çerçeveye, metotların anlatılmasına, örnek uygulamalara yer verilmesine ve mümkün olduğunca eğlenceli olmasına özen gösteriyorum. Workshop (çalıştay)’lar ise daha fazla uygulamaya ve yaparak öğrenmeye yönelik oluyor

Ücretlendirme: Eğitimlerin verimli olması için uzun olmamasını destekliyorum. Eğitime göre tek seferlik bir ücretlendirme planlaması yapıyorum. Eğer eğitimler seri halde veya uzaktan (online) şeklinde planlanırsa ücret daha da aşağı iniyor.

 


 

DESIGN THINKING WORKSHOP’I

Bugün dünyanın özenerek baktığı, Apple, IBM, SAP, P&G, 3M, AirBNB, Uber gibi ciro anlamında büyük ve marka değeri yüksek firmaların inovatif ürün/hizmet geliştirme süreçlerinde Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) metodolojisini aktif kullandıklarını görüyoruz. Bu metodun felsefesi, akımları, kazanımlarını, nasıl uygulandığını, nerelerde uygulandığı ve kullanılan araç ve yöntemlerin neler olduğunu anlatıyorum.

Model: Öncelikle işletmedeki lider veya sorumlulara Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) eğitimi veriyorum. İşletmenin belirlemiş olduğu problemlerin çözümü için birlikte çalışmalar yapıyoruz. Yani işletmenin inovasyon birimi olsun veya olmasın doğru çalışanlarla birlikte kolları sıvayarak yenilikçi fikirler geliştirmek için sahaya iniyorum. Sahadan elde ettiğimiz datalar ışığında workshop (çalıştay)’lar düzenleyerek anlatmış olduğum metotlarla inovatif fikirlerin hayata geçmesi için çalışıyoruz.

DESING THINKING  WORKSHOP KAPSAMI

 • Temel Strateji ve İnovasyon Eğitimi
 • Temel Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) Eğitimi ve Strateji ile İlişkisi
 • Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) Metotlarının Örnek Projede Uygulanması
  • Problemin Tanımlanası (Challenge) ve Araçların Kullanımı
  • Araştırma, Gözlem ve Empati ve Araçların Kullanımı
  • Fikir Üretme ve Araçların Kullanımı
  • Prototip Geliştirme ve Araçların Kullanımı
  • Test Etme ve Araçların Kullanımı
  • Uygulama

Süre: 1 Gün temel eğitim düzenleriz. Her bir problem (challenge) içinde 1 gün saha çalışması, 2 gün Workshop (Çalıştay) olmak üzere ortalama 3-4 günlük bir çalışma planlarız.

Ücretlendirme: Eğitime tek seferlik bir ücretlendirme planlaması yapılır. Eğer eğitimler seri halde veya uzaktan (online) şeklinde planlanırsa ücret daha da aşağı iner. Üç günlük Workshop (çalıştay) başına da sabit bir ücret belirleriz. Eğitimde olduğu gibi workshop (çalıştay)’ları uzaktan (online) yöntemlerle de yapabiliriz. Uzaktan çalışmalar olması durunda ücret aşağı çekilir. 

Güncel Yazılarımın Size Ulaşması İçin

Bloğuma Abone Olun